REPARATION AF PUMPE

Pumpereparation i billeder
Kirsten Abild har fotograferet, hvordan en reparation af en af vores pumper foregår.
Klik på billedet for at se hele billedserien.
 
Måling af vandstanden
Se de seneste målinger her
 
 


 

Generalforsamling i Nykøbing

Generalforsamlingen i grundejerforeningen holdes i år den 7. maj kl. 10-12Nykøbing Idrætsforenings klubhus, Egebjergvej nr. 46, Nykøbing Sj.

Bestyrelsen har udsendt indkaldelsen til samtlige grundejere, og I bedes bemærke, at der i år er ændringer af vedtægterne på dagsordenen. Baggrunden for bestyrelsens forslag er et ønske om en specificering af enkelte punkter samt modernisering af sprogbruget. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af medlemmerne går ind for ændringerne. Såfremt I ikke kan deltage, bedes I derfor benytte den fremsendte fuldmagt, så vi kan undgå en ekstraordinær generalforsamling.

Se alle bilag her:
 
16 grundejere til generalforsamling

Grundejerforeningen holdt generalforsamling den 16. maj 2015 i Rørvis Centeret. Repræsentanter for 16 grundejere var mødt op. Referatet modtager du pr. e-mail, men du kan også finde det her på hjemmesiden under punktet "Fra generalforsamlingen".
Husk, at du altid kan kontakte grundejerforeningens bestyrelse, hvis du har nogle ønsker om, at der bliver taget nogle konkrete emner op. Typisk holder bestyrelsen møder i oktober-november, i februar og i marts.
 
Borgmesteren inviterer sommerhusejere til møde
Odsherred Kommunes borgmester inviterer sommerhusejerne til møde i Vig lørdag den 28. marts kl. 9. Tilmeldingsfristen er den 20. marts. Mødet handler om, at kommunen har afsat 300.000 kr. til at udvikle sommerhusområderne.

NYHEDER

Ny aftale om vores veje, grøfter, brønde og pumper 
Bestyrelsen for grundejerforeningen besluttede i efteråret 2014 at sende vores servicekontrakt på vedligeholdelse af grøfter, brønde og vejei udbud til tre lokale entreprenører. 
Formålet var at sikre den rigtige pris uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det betød, at vi måtte tage afsked med Karsten, der i en lang årrække har passet vores grundejerforening. Ved årsskiftet indgik vi en servicekontrakt for 2015 med Klaus Kristiansen, der nu tager sig af disse opgaver. Flere kender i forvejen Klaus, der hjælper grundejerne med træfældning og andet havearbejde i foreningen. Han er også entreprenør for Grundejerforeningen Jagtborg.

 
26 borgere til borgermøde
Odsherred Kommune holdt den 14. juni borgermøde i Sognegården i Nakke, hvor 26 borgere fra sommerhusområderne var mødt op for at høre om afvandingsprojektt. Spørgelysten var stor.
For Eng-Lynggaardens Grundejerforening var det vigtigste, at kommunen tilkendegav, at de nuværende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til pumper indgår i det nye pumpelag. Med andre ord bliver vi flere til at dele udgifterne.
 
Læs om projektet. Se præsentationerne og referatet på Odherreds Kommunes hjemmeside her: http://www.odsherred.dk/indhold/natur-og-miljoe-hoeringer under overskriften "Borgermøde, VVM og Forslag til Tillæg 1 (tillæg 4) til Kommuneplan 2013-2025 - afvanding af sommerhusområde ved Hovvig".
 
Der er indsigelsesfrist den 14. juli, og indsigelsen kan ske både på email-adressen vand@odsherred.dk og pr. brev.
 
 
 
Kloakering tidligst i 2016
Odsherred Kommune har den 28. januar
vedtaget  en ny spildevandsplan, hvor
det er planen at kloakere vores område
i 2016.
 
Siden er sponseret af ElspareShoppen.dk - Webmaster:  | susanne@eng-lyng.dk