FRA GENERALFORSAMLINGEN

Sæt kryds i kalenderen den 11. september 2021
Den ordinære generalforsamling 2021 holdes 
lørdag den 11.09.2021 10. i Rørvig Centret,
Nørrevangsvej 49, Rørvig.
 
Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage
efter modtagelse af indkaldelsen.
Susanne Lundbeck | St. Kongensgade 63 A st. 1  | Tlf.: 23473054 | susanne@eng-lyng.dk