FRA GENERALFORSAMLINGEN / DAGSORDEN, BERETNING OG REGNSKAB

DAGSORDEN, BERETNING OG REGNSKAB

Du finder dagsorden, formandens beregning og regnskab for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger her. De er listet med den seneste generalforsamling øverst.
 
Dagsorden, beretning og regnskab for generalforsamling:
2020 blev aflyst på grund af corona
Kontakt bestyrelsen  | kontakt@eng-lyng.dk