NYHEDER

 
Nyvalg til bestyrelsen
På den ordinære generalforsamling lørdag den 11. september 2021 i Rørvig Centret blev Peter Jørgensen, Enggårdsvej 17 og Martin Petersen, Enggårdsvej 35 valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. 
Jan Nielsen blev genvalgt som formand, Preben Kaadtmann blev genvalgt som
kasserer, og Susanne Lundbeck blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
 
Kloakeringen udskudt på ubestemt tid
Byrådet i Odsherred Kommune har på sit møde den 27. marts 2013 besluttet at sætte al kloakering i bero. Det sker som konsekvens af, at kommunen sammen med en række andre kommuner anlægger sag mod Forsynings- og Konkurrencestyrelsen. Sagsanlægget skyldes, at styrelsen har sendt kommunen en regning på godt 5 millioner kroner i afledningsafgift. Vores sommerhusområde skulle have været kloakeret i slutningen af 2014. Men det er næppe sandsynligt, at den tidsplan holder. Forud for kloakeringen skal vandstanden sænkes betydeligt.
Grundejerforeningen mener, at kloakeringen er unødvendig, da beslutnigen ikke er begrundet i forurening af miljøet.
Læs om byrådet behandling og se byrådets behandling af sagen her
 
Udgifter til kloakering
Kloakering vil betyde væsentlige udgifter for grundejerne. Alle grundejere kan forvente en regning på ca. 30.000 kr. for etablering af rør i vejen. Det er det maksimale beløb, kommunen må opkræve. Odsherred Forsyning oplyser, at den enkelte grundejer kan få en afdragsordning, der løber over maksimalt 36 måneder. Pensionister kan også vælge at indefryse beløbet på samme måde som ejendomsskatterne. Ud over denne udgift skal grundejerne betale for at få ført kloakrørene ind til huset. Prisen vil variere fra hus til hus, da prisen afhænger af længden på kloakrørene.
Alle grundejere har pligt til at tilslutte sig til det offentlige kloaknet inden for seks måneder, efter kloakrørene er lagt i vejen. Lever du ikke op til den forpligtelse, pålægger kommunen dig dagbøder. Du kan dog få dispensation, hvis du har din egen kloakbrønd gravet ned i haven. Dispensation gives i 10 år fra den dato, kloakken er etableret. Herefter skal du tilsluttes den offentlige kloak.
Eng-Lynggårdens Grundejerforening har planer om at uddbyde kloakeringsarbejdet i licitation, så grundejerne får udført arbejdet billigst muligt, når det bliver aktuelt.
 
50 år og alligevel med på det nyeste
Eng-Lynggårdens Grundejerforening markerede 50 års jubilæet i 2013 med denne hjemmeside.
 
"Både offentlige organisationer, private virksomheder og personer kommunikerer i dag via Internettet. Med den nye hjemmeside markerer vi, at vi også er med i den teknologiske udvikling. Hjemmesiden giver grundejerne mulighed for nemt og hurtigt at holde sig orienteret om, hvad der sker i løbet af året," siger formanden, Jan Nielsen.
 
Kontakt bestyrelsen  | kontakt@eng-lyng.dk